Prawa autorskie

Oświadczamy, iż jesteśmy autorami wszystkich zdjęć zamieszczonych w portalu oraz wszystkich artykułów. Jeśli jest inaczej, wyraźnie to zaznaczamy, podając źródła artykułów oraz autorów fotografii. Jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na stronie bez zgody autorów jest zabronione, gdyż łamie prawa autorskie twórców witryny (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dozwolone jest kopiowanie tekstów i fotografii na własny, prywatny użytek.

Absolutnie niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów portalu w celach komercyjnych oraz w tworzeniu własnych stron internetowych.

Jeśli chcesz zamieścić na swojej stronie nasz artykuł lub zdjęcie, napisz do nas.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (...)
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (...),
2) plastyczne,
3) fotograficzne
(...)
Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu (...),
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.