Po spotkaniu 18 marca

Odbyły się kolejne spotkania z mieszkańcami naszej dzielnicy. Ostatnie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Nasze Siedlce". W trakcie spotkania wywiązała się burzliwa dyskusja na temat kompetencji, zadań i możliwości Rady. Nie obyło się też bez wątków politycznych i obaw co do upolitycznienia Rady, aby nie stała się ona kolejnym uległym narzędziem rządzących. Jako przykłady podawano radnych, którzy z jednej strony popierali oddolne inicjatywy obywatelskie, a z drugiej, gdy dochodziło do głosowań w Radzie Miasta, głosowali przeciw mieszkańcom, a zgodnie z partyjnymi zaleceniami swojego ugrupowania. Ostatecznie większość uczestniczących w spotkaniu zgodziła się, że Rada Osiedla będzie taka, jaką wybierzemy i od nas zależy jej skład, a wszelkie poglądy polityczne przyszłych radnych nie powinny mieć wpływu na ich decyzje. Jedyne, czym powinni się kierować, to dobro mieszkańców. Rada będzie też musiała współpracować z Radnymi Rady Miasta i jej zadaniem będzie oprócz przekonywania i namawiania do podejmowania działań w interesie mieszkańców, będzie też czasem spieranie i walka o to dobro, co może nie być łatwe.

Podczas spotkania przekonywano zebranych do czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach oraz propagowania idei powstania Rady. W spotkaniu uczestniczył Radny Rady Miasta Piotr Dzik. Nie obyło się się bez trudnych pytań skierowanych do Radnego oraz przedstawienia bolączek i problemów mieszkańców, co jednak nie było tematem spotkania i problemy te nie mogły zostać wyjaśnione. Daje to jednak pojęcie o skali problemów naszej dzielnicy.

Podczas spotkania pani Lucyna Karczewska przedstawiła między innymi projekt powstania "Klubu Seniora" i zachęcała do aktywności osoby starsze, które dzięki niemu miałyby miejsce spotkań i możliwość spędzenia czasu w gronie sąsiadów i znajomych.