Procedury wykupu

Aby złożyć wniosek o wykup budynku (mieszkania) komunalnego, należy skompletować następujące dokumenty:

1. wniosek o wykup danego lokalu (dostaniemy taki w Biurze Obsługi Mieszkańców na Kartuskiej, możemy go również pobrać ze strony Urzędu Miejskiego),
2. opis techniczny lokalu, wykonany przez BOM,
3. umowę najmu lokalu.

Potrzebne będzie również zaświadczenie o niezaleganiu z czynszem, otrzymamy je w BOM. Żeby złożyć wniosek o wykup, musimy mieć zalegalizowane wszystkie pomieszczenia w lokalu, powinniśmy posiadać również umowę najmu ogrodu. Dopiero po skompletowaniu w/w dokumentów, składamy w BOM wniosek, który wraz z resztą dokumentacji zostanie przekazany do Urzędu Miejskiego, po czym czekamy na odzew.

Najpierw dostaniemy dokumenty z Urzędu Miejskiego o przyjęciu naszego wniosku, dane techniczne naszego lokalu i informację, że sprawa wykupu jest w toku. Pierwszą wizytę złoży nam rzeczoznawca, który wyceni lokal, drugą geodeta, który wytyczy granice naszej działki. Za jedną i drugą wizytę przyjdzie nam uiścić opłatę administracyjną płatną na specjalnie przeznaczone do takich opłat konto Urzędu.

Następnie informacja o lokalu przygotowanym do sprzedaży podana zostanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska do publicznej wiadomości na okres 21 dni, czyli zawiśnie na tablicy w Urzędzie Miejskim. Po wykupie lokalu sporządzony zostanie tzw. protokół uzgodnień. Proces wykupu kończy się wraz z wpłatą pieniędzy za lokal i otrzymaniem aktu notarialnego. Żeby dopełnić formalności czeka nas jeszcze wpis do księgi wieczystej i opłata za notariusza.

WAŻNE:
Jeżeli udało Ci się złożyć wniosek o wykup do końca stycznia 2009r, nabędziesz swój lokal z 95% bonifikatą (odejmij 95% od wyceny rzeczoznawcy). Jeśli nie, będziesz musiał uiścić całość kwoty podanej przez rzeczoznawcę.

Cała procedura powinna trwać ok. 6 miesięcy. Jeżeli trwa dłużej, możesz złożyć skargę na opieszałość urzędników (patrz kolejny temat).